Sort by:     
Shigakogen Yokoteyama/Shibu-toge
Lifte4/8Schnee0 cm1°C
Snow Forecast for the next 9 days:
20 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Shirakaba 2in1 Ski Area
Lifte6Schnee80 cm4°C
Snow Forecast for the next 9 days:
16 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Shirakaba Kogen Kokusai Ski Resort
Lifte3Schnee60-80 cm4°C
Snow Forecast for the next 9 days:
16 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Shirakabako Royal Hill
Lifte3/4Schnee0 cm4°C
Snow Forecast for the next 9 days:
16 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Snow Cruise Onze
Lifte2Schnee0 cm7°C
Snow Forecast for the next 9 days:
3 cm
0 cm1.25 cm2.5 cm3.75 cm5 cm
Snow Park Oze Tokura
Lifte6Schnee80 cm7°C
Snow Forecast for the next 9 days:
16 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm