Sort by:     
Otdelnaya Gora
Lifte1Schnee0 cm-3°C
Snow Forecast for the next 9 days:
33 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Pavlovskij Park
Lifte2Schnee0 cm3°C
Snow Forecast for the next 9 days:
22 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Pilnaya Gora
Lifte3Schnee0 cm5°C
Snow Forecast for the next 9 days:
8 cm
0 cm2.5 cm5 cm7.5 cm10 cm
Polazna
Lifte3Schnee0 cm6°C
Snow Forecast for the next 9 days:
13 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Rider
Lifte3Schnee0 cm6°C
Snow Forecast for the next 9 days:
1 cm
0 cm1.25 cm2.5 cm3.75 cm5 cm
Rosa Khutor
Lifte5/24Schnee0 cm14°C
Snow Forecast for the next 9 days:
28 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Roscha
Lifte2Schnee0 cm8°C