Sort by:     
Shigakogen Yokoteyama/Shibu-toge
Lifte4/8Schnee0 cm3°C
Snow Forecast for the next 9 days:
5 cm
0 cm2.5 cm5 cm7.5 cm10 cm
Snow Cruise Onze
Lifte2Schnee0 cm10°C
Snow Forecast for the next 9 days:
1 cm
0 cm1.25 cm2.5 cm3.75 cm5 cm