Sort by:     
Shigakogen Yokoteyama/Shibu-toge
Lifte4/8Schnee0-130 cm-9°C
Snow Forecast for the next 9 days:
18 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Shirakaba 2in1 Ski Area
Lifte4/6Schnee100-0 cm-3°C
Snow Forecast for the next 9 days:
7 cm
0 cm2.5 cm5 cm7.5 cm10 cm
Shirakaba Kogen Kokusai Ski Resort
Lifte3/3Schnee100-0 cm-3°C
Snow Forecast for the next 9 days:
7 cm
0 cm2.5 cm5 cm7.5 cm10 cm
Shirakabako Royal Hill
Lifte1/4Schnee0 cm-2°C
Snow Forecast for the next 9 days:
5 cm
0 cm2.5 cm5 cm7.5 cm10 cm
Shizukuishi Ski Resort
Lifte6/6Schnee0 cm-2°C
Snow Forecast for the next 9 days:
18 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Ski Jam Katsuyama
Lifte5/7Schnee230-310 cm3°C
Snow Forecast for the next 9 days:
11 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Snow Cruise Onze
Lifte2/2Schnee0 cm-3°C
Snow Forecast for the next 9 days:
48 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Snow Park Oze Tokura
Lifte4/6Schnee0 cm-5°C
Snow Forecast for the next 9 days:
42 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Snow Town Yeti
Lifte1/3Schnee0 cm4°C
Snow Forecast for the next 9 days:
6 cm
0 cm2.5 cm5 cm7.5 cm10 cm