Sort by:     
Otdelnaya Gora
Lifte1Schnee0 cm-4°C
Snow Forecast for the next 9 days:
47 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Park Koltsovo
Lifte2Schnee0 cm7°C
Snow Forecast for the next 9 days:
2 cm
0 cm1.25 cm2.5 cm3.75 cm5 cm
Polazna
Lifte3Schnee0 cm4°C
Rider
Lifte3Schnee0 cm7°C
Rosa Khutor
Lifte5/24Schnee0 cm11°C
Snow Forecast for the next 9 days:
63 cm
0 cm50 cm100 cm150 cm200 cm
Roscha
Lifte2Schnee0 cm7°C