Sort by:     
Otdelnaya Gora
Lifte1Schnee0 cm-16°C
Snow Forecast for the next 9 days:
43 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Park Koltsovo
Lifte2Schnee0 cm-14°C
Snow Forecast for the next 9 days:
10 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Pavlovskij Park
Lifte2Schnee0 cm-16°C
Snow Forecast for the next 9 days:
5 cm
0 cm2.5 cm5 cm7.5 cm10 cm
Pilnaya Gora
Lifte3Schnee0 cm-13°C
Polazna
Lifte3Schnee0 cm-10°C
Snow Forecast for the next 9 days:
9 cm
0 cm2.5 cm5 cm7.5 cm10 cm
Puzhalova Gora
Lifte4Schnee0 cm-9°C
Snow Forecast for the next 9 days:
23 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm
Rider
Lifte3Schnee0 cm-10°C
Rosa Khutor
Lifte5/24Schnee0 cm0°C
Snow Forecast for the next 9 days:
91 cm
0 cm50 cm100 cm150 cm200 cm
Roscha
Lifte2Schnee0 cm-11°C
Snow Forecast for the next 9 days:
40 cm
0 cm12.5 cm25 cm37.5 cm50 cm